طنین صدای زندگی در امبولانس

طنین صدای زندگی در امبولانس

شروع دردهای زایمانی و اعزام امبولانس و طنین صدای زندگی نوزاد در امبولانس با تلاش های کارشناسان اورژانس

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: