بانوی فداکار زاهدشهری، همیار اورژانس در نجات جان سه مصدوم شد

بانوی فداکار زاهدشهری، همیار اورژانس در نجات جان سه مصدوم شد

بانوی فداکار زاهدشهری خاطرنشان کرد: بعد از مواجهه با صحنه تصادف و مصدومین بلافاصله اقدام به کمک کردم و من این کار را جزو وظایف انسانی خود دانسته و فقط برای رضای خدا انجام دادم و از اینکه توانستم مفید واقع شوم احساس خرسندی دارم.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: