• 1401/10/21 - 11:44
  • - تعداد بازدید: 192
  • - تعداد بازدیدکننده: 190
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مقام اول برگزیدگان ستاره حیات سازمان اورژانس کشور به تکنسین اورژانس فسا رسید

کمیته مرکزی ستارگان حیات سازمان اورژانس کشور، پس از برگزاری جلسات متعدد و ارزیابی مستندات پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، فهرست برگزیدگان واحد فنی سال 1400 را منتشر کرد که در لیست منتشر شده آقای سعید عابدی از اورژانس فسا به مقام اول و به بالاترین امتیاز رسید.

کمیته مرکزی ستارگان حیات سازمان اورژانس کشور، پس از برگزاری جلسات متعدد و ارزیابی مستندات پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، فهرست برگزیدگان واحد فنی سال 1400 را منتشر کرد که در لیست منتشر شده آقای سعید عابدی از اورژانس فسا به مقام اول و به بالاترین امتیاز رسید.

از جمله ملاک های موثر در انتخاب نفرات برتر توانمندی حرفه ای و فنی و اخلاق مداری، نظم و انضباط سازمانی، موارد احیای موفق، زایمان موفق، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، فعالیت های فرهنگی و ورزشی می توان اشاره کرد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 7356
محمد حسین یدالهی
خبرنگار

محمد حسین یدالهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: