آقای سعید عابدی

آقای سعید عابدی

معاون

14 سال سابقه کار بالینی

مربی بالینی دانشجویان پرستاری علوم پزشکی فسا از سال 97 تا کنون

دارای مقاله با موضوع عوامل تاثیرگذار بر تصمیم بالینی در پرسنل فوریت های پزشکی

چاپ مقاله در ژورنال BMC

دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای پرستاران (سازمان سنجش آموزش پزشکی)

دارای گواهینامه شرایط عمومی تدریس (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری فارس)

تحصیلات

کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی

کارشناس فوریت های پزشکی

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: