شرح وظایف پرسنل دیسپچ

پرستار اپراتوریسم اورژانس

 

- اخذ شرح حال بیماران و مصدومین و ارجاع به پزشک در موارد ضروری

- ارائه مشاوره به بیماران و تماس گیرندگان با اورژانس

- اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه

- پاسخگویی به تلفن های ۱۱۵ و بی سیم در اتاق اپراتوری

- تصمیم گیری در مورد ضرورت اعزام آمبولانس یا اکتفا به توصیه های پزشکی ( در مراکز فاقد پزشک در اپراتوری)

- اعلام فوری شروع عملیات و اعزام کد مربوطه به محل حادثه

- ثبت ساعات دریافت پیام و وضعیت ماموریت در فرم های مربوطه

- ثبت زمان حرکت و استقرار کدها ، دریافتی از طریق بی سیم( ۹۶ شدن ، ۸-۱۰ شدن)

- اعلام آمار آنالیز روزانه طبق برنامه روتین

- ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج کدها غیر از ماموریت( تعمیرگاه و ...)

- آنالیز ماموریت های اعزام به بیمارستان خصوصی به تفکیک شیفت ، کد ، تکنسین به صورت روزانه و ماهانه

- ثبت موارد CPR موفق به تفکیک شیفت ، کد و تکنسین به صورت روزانه و ماهانه

- آنالیز ماموریت های اعزامی بر حسب نتیجه( انجام شده ، کاذب، نا تمام)

- ثبت موارد ۷-۱۰ شدن ( خراب شدن) آمبولانس به همراه علت و نتیجه به تفکیک تکنسین و شیفت

- رعایت نوبت در اعزام کدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزدیک ترین کد و کوتاه ترین زمان

- ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

- داشتن  حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش (رعایت طرح تکریم)

- همکاری و انجام هماهنگی لازم با اتاق فرمان های استان ها یا شهرستان های همجوار در ماموریت های مشترک و بحران ها

- همکاری و انجام هماهنگی لازم با سایر مراکز امدادی مانند هلال احمر، آتش نشانی و نیروی انتظامی در مواقع لازم بنا به صلاحدید

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: