مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : اولین جلسه  هم اندیشی روسا وکارشناسان مراکز اورژانس پیش بیمارستانی مدیریت حوادث و دبیران کمیته غیر عامل قطب جنوب کشور در تاریخ یازدهم  شهریوردریاسوج  برگزار گردید. این جلسه با هدف تشکیل هم فکری وهم اندیشی هرچه بهتر تیم های واکنش سریع در مواقع بحرانی در مواجهه با حوادث احتمالی به مدت یک روز (صبح وعصر)برگزار شد و روسای مراکز  فارس -فسا -جهرم-لار- گراش- بندرعباس- کهکیلویه وبویراحمد-یزد(میهمان)  در خصوص  انجام مانورهای آینده  تصمیمات مهمی اتخاذ نمودند.