جناب آقای غلام علی حیدری

جناب آقای غلام علی حیدری

ریاست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی فسا

تلفن: 07153336600

دانشجوی ورودی سال 1381 در رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

کسب رتبه سوم کشوری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1394 در رشته تکنولوژی گردش خون و موفق به راه یابی به

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در مقطع ارشد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تحصیلات

کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی گردش خون

سوابق اجرایی

استخدام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارای 16سال سابقه کار بالینی

سوپروایزور آموزشی اورژانس 115

مسئول آمار اورژانس 115

سوپروایزور آموزشی بیمارستان حضرت ولی عصر( ع)

سوپروایزور بالینی بیمارستان حضرت ولی عصر( عج)

مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان حضرت ولی عصر( عج)

مسئول دفتر اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولی عصر

مسئول دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر

مسئول گروه پرفیوژن اتاق عمل جراحی قلب باز بیمارستان حضرت ولیعصر

مسئول دفتر اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی:

مولف کتاب آموزش نوار قلب ساده ، کاربردی و مبتنی بر سناریو بالینی که به عنوان رفرنس مقرر گردید در کتاب تالیفی سازمان اورژانس کشور استفاده گردد.

مولف کتاب مراقبت های جراحی قلب و هر آنچه پرستاران باید بدانند

چند مقاله ISIوMed Pub

ارائه چندین کارگاه و کنفرانس به صورت کشوری به عنوان مدرس

ارائه چندین کارگاه و کنفرانس جهت کلان منطقه جنوب کشور به عنوان مدرس

به عنوان ارزیاب ارشدکشوری و قطب در خصوص ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز فوریتهای پزشکی سراسر کشور

امور صنفی:

منتخب جامعه پرستاری شهرستان در دو بار متوالی انتخابات نظام پرستاری کشور با حداکثر آراء به مدت 4 سال از سال 1394لغایت1398به عنوان نائب رئیس سازمان نظام پرستاری شهرستان فسا و از سال1399تا کنون به عنوان رئیس سازمان نظام پرستاری شهرستان فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: