جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی

جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی

ریاست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی فسا (دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا)

دارای بیست سال سابقه فعالیت (ده سال بالینی و ده سال هیئت علمی)

 

افتخارات :

 

کسب بیش از  50 لوح تقدیر و سپاس از وزیر بهداشت ، رئیس سازمان نظام پرستاری ،  ریاست دانشگاه ، معاونت درمان ، معاونت بهداشتی ، معاونت آموزشی، ریاست مرکز فوریتهای پزشکی. ریاست بیمارستان. مترون بیمارستان . مدیر بیمارستان

پرستار نمونه کشوری در سال 91 ( دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت )

پرستار نمونه کشوری در سال 1401 ( دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت )

کسب رتبه برتر  و دانشجوی ممتاز دکترای پرستاری  در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استاد نمونه دانشکده پرستاری در چهار دوره سال 1389و  1391 و 1392و1400

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 97 و 1400

مولف برتر دانشگاه در سال 99 و 1401

تالیف  14 جلد کتاب تخصصی در زمینه پرستاری ( کتاب پرستاری در قلب و عروق در سال 1398 بعنوان کتاب برتراز طرف کمسیون نظارت و ارزشیابی کتاب های علوم پزشکی از طرف معاونت اموزشی وزارت بهداشت انتخاب شده است .)

 استاد راهنمای 44 پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و پزشکی عمومی

مجری  80 طرح پژوهشی

تعداد 81 مقاله در مجلات علمی پژوهشی.

تعداد  60 مقاله در Scopus

تعداد 40 مقاله در PubMed

تعداد  40 مقاله در ISI

تحصیلات

دکترای تخصصی آموزش پرستاری داخلی جراحی

سوابق اجرایی

 •  ده سال سابقه کار بالینی در اورژانس های  پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی 
 • مسئول آموزش مرکز فوریتهای پزشکی علوم پزشکی فسا به مدت دو سال و مدرس دروس  تخصصی دانشجویان فوریت های پزشکی به مدت  10 سال و هم اکنون هم ادامه دارد
 • عضو نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در چهار دوره چهارساله . هم اکنون نیز جز هیت مدیره نظام پرستاری فسا و مسئول اموزش نظام پرستاری فسا می باشد
 • ریاست دانشکده پرستاری از سال 1400 تاکنون
 • نماینده وزیر بهداشت در تشکل  های اسلامی و دانشجویی ( ابلاغ وزیر بهداشت از سال  1401 به مدت سال)
 • عضو هیت علمی دانشکده پرستاری از سال 1389 تا کنون
 •  مسئول شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 1397 تاکنون
 • مدیر گروه دانشجویان  فوریت های پزشکی از سال 92تا94
 • معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری از سال 1397 تاکنون
 • مدیر آموزش بالینی دانشکده پرستاری از سال 1397 تاکنون
 • مدیر مرکز آموزش مهارتی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فسا از 1400تاکنون
 • عضو هیت علمی  در کمیته نشریات دانشجویی از 97 تاکنون
 • عضو کمیته اخلاق در پژوهش از1400تاکنون
 • عضو شورای تحقیقات دانشجویی از 97تاکنون 
 •  سر دبیر و مدیر مسئول نشریه  علمی- فرهنگی مراقبت پرستاری در بالین
 • سر دبیر و مدیر مسئول نشریه علمی احیای قلبی ریوی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: