آقای عبدالخالق  بهزادی

آقای عبدالخالق بهزادی

مسئول امور پایگاه ها

12 سال سابقه کار بالینی و اجرایی:

3 سال مسئول پایگاه های عملیاتی

عنوان پرستار دانشگاهی 2 بار 

پرستار نمونه کشوری در سال 1401

مسئول امور پایگاه ها از سال 1399 تا کنون 

 

تحصیلات

کارشناس فوریت های پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: