مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

ارتباط با ما

شماره های مدیریت بحران:

  • 07313336100
  • 07313336200

شماره فکس:

  • 07313336300

ایمیل مدیریت بحران: