مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مديريت بحران  دانشگاه علوم پزشكي فسا ازسال 1384 در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا شروع بكاركرده و از سال 1390 باتشكيل اتاق مديريت بحران دانشگاه در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی كار خودرا بطوررسمي  و وجدي  پيگيري نموده است.لازم به ذکر است کارشناس مسول EOC  هرروز در محل فعالیت خود حضور داشته و امورات مربوطه را انجام میدهد.. و همچنین این واحد در طول 24 ساعت شبانه روز یک کارشناس مسول ودو نفر نیروی  تکنسین به صورت آنکال 24 ساعته دارد . و در صورت بروز حوادث و سوانح احتمالی در مرکز حاظر گردیده و وظایف خود را انجام میدهند. از دی ماه 1393 با تشکیل کارگروه بهداشت و درمان در دانشگاه و ادغام پدافند غیر عامل با این  کار گروه کارشناس مدیریت بحران این مرکز بعنوان رابط دانشگاه و وزارتخانه معرفی گردیده و هرماه در جلسات حاظر و گزارش عملکرد این دانشگاه را به وزارتخانه اعلام مینماید.