مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

🌀 *مانور آمادگی در لحظه صفر وقوع حادثه با حضور کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا برگزار شد.*

🔹 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا:

این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی در هنگام وقوع بلایا و فراخوان آنها در لحظه صفر وقوع حادثه برگزار شد.

در این مانور مدیرحوادث و رییس اورژانس پیش بیمارستانی ، کارکنان ستاد هدایت بحران ، اورژانس ۱۱۵، بیمارستان حضرت ولی عصر ، بیمارستان دکتر شریعتی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا شرکت کردند و طبق سناریوی از پیش تعیین شده ، سامانه فرماندهی حادثه (ICS ) فراخوانی را مبنی بر وقوع زلزله 7/5 ریشتری اعلام نمود که نیروهای بهداشتی و درمانی در زمان مقرر در محل مورد نظر حاضر شدند .

🔹 پس از ارزیابی ، واکنش نیروهای فراخوانده شده قابل قبول ارزیابی شد که نشان دهنده آمادگی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و سایر واحدهای مربوطه دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت حضور به موقع در منطقه حادثه دیده و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی درمانی می باشد