مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

صبح امروز سه شنبه 25/8/1395  ساعت 9 صبح جناب آقای فرمانداربصورت سرزده از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا بازدید بعمل آوردند  و از تلاشهای شبانه روزی این مرکز تقدیر و تشکر نمودند . و در مورد کم و کیف کار توضیحاتی به ایشان داده شد و اعلام فرمودند رضایتمندی از اورژانس 115 در سطح شهرستان بسیار خوب است ./