مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزیبرگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزی
  • برگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزیبرگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزی
  • برگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزیبرگزاری کارگاه آموزشی کد 724 سکته مغزی

روز شنبه 15/8/1395در دانشگاه علوم پزشکی سومین کارگاه آموزشی سکته حاد مغزی ( کد724) طبق پروتکل آفلاین اورژانس کشور با تدریس خانم دکتر شعبانی متخصص مغز و اعصاب در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید./