مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه 10/8/1395 جلسه ای با جناب آقای عبدلی  سرپرست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا وجناب آقای باغبان با نمایندگان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی جناب آقایان کریمزاده و رضوی در خصوص بررسی مشکلات پایگاه اورژانس امامزاده اسماعیل که به به صورت موقوفه در اختیار اورژانس 115 میباشد برگزار گردید . و مقرر گردید سرپرست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا شخصا از پایگاه اورژانس115 امامزاده اسماعیل بازدید نمایند و مشکلات موجود را مرتفع نمایند./