مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل
  • شرکت در مانور پدافند غیر عاملشرکت در مانور پدافند غیر عامل

روز یکشنبه مورخ 9/8/1395 و به مناسبت روز پدافند غیر عامل و روز نوجوان اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا در دو مدرسه منتخب پسرانه و دخترانه مقطع دبیرستان اقدام به برگزاری مانور در همین خصوص نمود که در این تمرین میدانی ادارات آتش نشانی هلال احمر اورژانس 115 و بسیج دانش آموزی حضور داشتند . کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور در این تمرین میدانی آموزشهای لازم را به دانش آموزان دادند . که در پایان ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا و دیگر مسولین حاضر از ادارات مختلف که در برگزاری این مانور کمک نموده بودند تقدیر و تشکر نمودند./