مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با کلیه امکانات خود این مراسم را پوشش امدادی داد در روز عاشورای حسینی کلیه پایگاههای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در آماده باش کامل بوده و در سطح شهر فسا از چهار دستگاه آمبولانس اسپرینتر و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دوازده کارشناس فوریتهای پزشکی استفاده گردید و کلیه پایگاههای مراکز دیگر نظیر زاهد شهر ،ششده ،دوگان ، جلیان ، پلیس راه ، امامزاده اسماعیل ، نوبندگان ، نصیرآباد و.. در شهر و روستای محل پایگاه خود مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی را پوشش امدادی دادند