مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم
  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم
  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم
  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم
  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم
  • پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم پوشش امدادی مراسم عزاداری دانش آموزان ابتدایی در روزششم محرم

در روز شنبه مورخ 17/07/1395 و  ششم محرم روزشهید نوجوان کربلا  حضرت قاسم مراسم عزاداری توسط نوجوانان مدرسه دارالفنون  برگزار از درب مدرسه تا  بقعه متبرک شاهزاده قاسم (ع) برگزار گردید . و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  این مراسم معنوی را توسط یک دستگاه آمبولانس اسپرینتر و دو نفر کارشناس فوریتهای پزشکی پوشش امدادی داد ./