مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین
 • شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین شرکت در مراسم پیاده روی روز سه شنبه بازنشستگان آموزش و پرورش با حضورفرماندار محترم ومسولین شهرستانلین

در مراسم پیاده روی که روز سه شنبه 1395/07/06  به مناسبت روز بازنشستگان و تکریم از خانواده به همت و مدیریت اداره محترم آموزش و پرورش شهرستان فسا جهت بازنشستگان محترم  آن اداره  و با دعوت  از فرماندار محترم فسا برگزار شده بود از میدان مصلی به سمت اردوگاه تربیتی شهید باهنر  .مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با حضورپررنگ در این مراسم ورزشی معنوی این مراسم را پوشش داد . لازم به ذکر است در این مراسم از یک دستگاه آمبولانس اسپرینتر مجهز و دو نفر کارشناس فوریتهای پزشکی استفاده گردید ./