مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان
  • حضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمانحضور پرسنل اورژانس 115 در مدارس و خیر مقدم و تبریک سال نو به دانش آموزان و معلمان

با بازگشایی مدارس  و شروع سال تحصیلی جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با هماهنگی بعمل آمده با مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا روز دوشنبه  مورخ 5/07/1395  کارشناسان و تکنسینهای  مرکز اورژانس فسا با حضور در چند مدرسه منتخب ( دبستان دخترانه پروین اعتصامی ، دبستان مهرگان و دبستان پسرانه علم و زندگی) سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و معلمان محترم مدارس تبریک گفته و آموزشهایی در خصوص  آشنایی با خدمات اورژانس 115 به دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان آموزش دادند ./

پیوست ها:

IMG_6108.JPG حجم فایل:525.45 کیلوبایت