مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا شب گذشته ضمن بازدید از پایگاههای اورژانس و ستاد هدایت شهرستان ، با اهداء گل ، چهل و یکمین سال تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی را به پرسنل خدوم اورژانس تبریک گفتند.

در این دیدارهای صمیمانه پرسنل اورژانس ضمن ارائه گزارش هائی از فعالیتها و نحوه رسیدگی به درخواست شهروندان و ماموریتهای درون شهری و برون شهری به بیان برخی مشکلات پرداختند.

ریاست دانشگاه در ادامه با حضور در ستاد ارتباطات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا  طی ارتباط بی سیم با پایگاههای اورژانس شهرستان ، ضمن تبریک روز اورژانس به پرسنل شاغل در شیفت شب ، از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس تقدیر و تشکر نمودند.