مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی.روز شنبه مورخ 16/5/95  ساعت 12:30 پس از تماس تلفنی  با مرکز ستاد ارتباطات اورژانس 115 مبنی بر برق گرفتگی  کودک 1ساله در روستای فدشکویه  کد (806) زاهدشهر به محل اعزام گردید . با توجه به اینکه  والدین کودک دچار  استرس و اضطراب  شده  بودند کودک مصدوم را با وسیله شخصی به سمت  زاهدشهر  حرکت  میدهند و بین راه مصدوم را به کارشناسان  اورژانس تحویل  میدهند .پرسنل حاضردر شیفت آقایان وحید عباسی و جابر اکبری پس از ارزیابی بیمار متوجه میشوند  که فاقد علائم حیاتی  می باشد  ، بلا فاصله   اقدامات  احیا   انجام  می شود  وپس از ظهور  علائم حیاتی  مصدوم را به درمانگاه زاهدشهر  انتقال میدهند و با  همکاری  بسیار خوب  پزشک  و پرسنل  درمانگاه  زاهدشهر  وضعیت بیمار پایدار می  گردد وپس از آن بیمار توسط اورژانس 115 به  بیمارستان حضرت  ولی عصر (عج) فسا انتقال داده  می شود ،  پس از بررسی  وپیگیری های  به عمل آمده توسط واحد کنترل کیفیت  اورژانس، فعلا  بیمار جهت انجام درمانهای تکمیلی در بخش ای سی یو نوزادان  بیمارستان نمازی  شیراز بستری  می باشد .در پایان از  آقایان  وحید عباسی  وجابر  اکبری پرسنل پایگاه اورژانس 115  زاهدشهر تقدیر وتشکر بعمل آوریم .