مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مسابقات جام رمضان که با شرکت تیمهای واحدهای مختلف در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید پنجشنبه شب مورخ 31/4/1395با قهرمانی تیم فوتسال مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی به پایان رسید.. از زحمات کلیه عزیزان عضو تیم تقدیر و تشکر بعمل می آید .

اعضای تیم عبارتند از:

1- سعید عابدی            2- ابراهیم کریمی                        3- حمیدرضا زارع                4- فرامرز نصیری                5- رضا تریاک کار                6- اسماعیل محمدرفیعی

7- احمد فتاحی             8- عبدالرضا مهدی زاده                 9- عباس کرمی                    10- مرتضی فلاحتی

سرپرست تیم : ابراهیم اسماعیلی