مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا ساعت 20:28دقیقه دیشب 99/6/1به علت واژگونی یکدستگاه موتور سیکلت با دو سرنشین ، یک کیلومتر قبل از پلیس راه ،از امام زاده اسماعیل به پلیس راه،آقایی 50ساله سر صحنه فوت شد و جوان 13ساله ای پس از اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین های اورژانس به بیمارستان حضرت ولی عصر اعزام گردید.