مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

فراخوان نیروی قراردادی89روزه در اورژانس فسا:با توجه به نیاز اورژانس 115 فسا ، از داوطلبینی که مایل به همکاری  در ایام کرونا هستند خواهشمند است جهت نام نویسی هرچه سریع تر با شماره 09179315575 مسول روابط عمومی اورژانس 115 فسا تماس بگیرند تا در صورت نیاز این مرکزبتوانیم از خدمات این عزیزان استفاده نمائیم.

افرادی که مدارک کارشناسی پرستاری -کاردان و کارشناسی فوریتها و بیهوشی دارند سوابق خود را به شماره ذکر شده ارسال نمایند.