مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : گزارش عملکرد این مرکز  در اردیبهشت 99 به شرح ذیل می باشد:

تعداد ماموریت ( اعزام آمبولانس)   1090

تعداد بیماران تصادفی232  ( 126شهری-106جاده ای)

تعداد بیماران غیر تصادفی244   (140شهری-104جاده ای)

تعداد تصادفی بستری (شهری 101--جاده ای 105)

تعدادغیر تصادفی بستری (شهری227 -- جاده ای 181) 

لازم به ذکر است که از  تعداد 5413 مورد تماس با 115 --- 763مورد مشاوره و 167 مورد مزاحمت تلفنی  بوده است .لذا با توجه به اینکه حتی  یک مزاحمت تلفنی می تواند امداد رسانی به مریض  اورژانس واقعی  را به تاخیر بیاندازد ، از  همشهریان گرامی تقاضا داریم با فرهنگ سازی  درست زمینه مزاحمت تلفنی  برای کارشناسان ستاد عملیات اورژانس فراهم نشود تا جان عزیزی  در خطر نیفتد.