مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز  یکشنبه 27 بهمن ، آقای رحیم کرمی زاده ریاست محترم مرکز با تکنسین های  شاغل در اورژانس فسا  دیداری صمیمانه برگزار نمود.

در ابتدای جلسه ریاست مرکز  ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز  زن  به تکنسین های  حاضر  در جلسه در مورد برنامه های آتی  اورژانس توضیحاتی ارائه نمودند و در  ادامه همکاران  در مورد مشکلاتی که داشتند از جمله عدم پرداخت جلو برنامه سال گذشته و همچنین اجرا نشدن ارتقائ بهره وری و ودیگر مطالبات  صحبت کردند و ریاست محترم  قول مساعد دادند پیگری نمایند.