مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز شنبه 26 بهمن آقای رحیم کرمی زاده  ریاست محترم مرکزاورژانس فسا به همراه تعدادی از کارکنان مرکز  ضمن بازدید از ستادعملیات اورژانس و تبریک میلاد حضرت  زهرا (س) با اهداء گل و شیرینی از کارکنان این واحد تجلیل نمودند.