مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : امروز یکشنبه بیست و نهم دیماه  اولین جلسه هماهنگی طرح سلامت نوروزی سال 99 در مرکز اورژانس فسا به ریاست  آقای رحیم کرمی زاده مدیر حوادث دانشگاه با حضور نمایندگان معاونت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی در اتاق eocاورژانس برگزار شد ، در ابتدای جلسه اقای کرمی زاده  ضمن خوش آمد گویی و تشکر و قدردانی بابت طرح سلامت نوروزی98 مطالبی در خصوص طرح سلامت نوروزی 99 بیان کردند و  در ادامه هریک از نمایندگان معاونت های دانشگاه پیشنهاد و نظرات خود را مطرح نمودند و مشکلات  سال قبل  مورد بررسی قرار گرفت.