مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس  فسا : با توجه به آماده باش کلیه مراکزو پایگاههای اورژانس جهت مقابله  با بحران و حوادث احتمالی پیش رو، شب گذشته آقای رحیم کرمی زاده ریاست محترم مرکز اورژانس ،از مراکز حساس اورژانس  بازدید ومیزان آمادگی واحد های ستادی وعملیاتی را ارزیابی نموده و با توجه به شرائط خاص توصیه های لازم را ارائه دادند.