مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : با توجه به دستور ریاست محترم  سازمان اورژانس  کشور  در خصوص تربیت نیروهای مردمی جهت کمک به اورژانس در سوانح و حوادث و بر گزاری دوره های آموزشی امداد و کمک های اولیه توسط این  نیروها ، لذا اولین دوره تربیت مربیان اورژانسیار از تاریخ 98/6/1تا98/7/15 برگزار گردید و تعداد 30 نفر، دوره  ذکر شده  را با موفقیت به پایان  رساندند و گواهی پایان دوره به آنها  اعطا گردید.قابل ذکر است مربیان  این دوره با مهارت های ذیل  آشنا شدند:

1-آموزش مهارت های احیاء قلبی ریوی پایه کودکان و بزرگسالان.2-مهارت کنترل خونریزی های خارجی و انجام پانسمان و بانداژ.3-مهارت ثابت سازی و  بی حرکت سازی ساده اندام ها

4-مهارت حمل و جابجایی اورژانسی مصدوم .5- مهارت اندازه گیری علائم حیاتی.