مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا : امروز سه شنبه  سی ام  مهرماه جلسه، پدافند غیرعامل با محوریت مانور دور میزی در اتاق eocمرکز اورژانس برگزار گردید.

رحیم کرمی زاده  در مورد اهداف تشکیل  جلسه فوق گفت : آموزش، نحوه اجرا و عملیاتی شدن سناریو رزمایش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ،همچنین در مورد  تدوین سناریو رزمایش مقرر شد جهت پایش افکار و ارزیابی بیشتر سایر اعضا کمیته در جلسه آتی تصمیم گیری نهایی بعمل آید .این جلسه با حضوررئیس مرکز و مسول eoc و نمایندگان دانشگاه ، بیمارستان های  ولی عصر و شریعتی و مرکز بهداشت  برگزار گردید.