مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در روز شنبه مورخ12/04/1395 در منطقه میانجنگل فسا مانوری با مشارکت اورژانس115 ، معاونت بهداشتی ، آتش نشانی شهرستان فسا و دیگر ارگانهای امدادی با موضوع زلزله فرضی در این  منطقه برگزار گردید .

لازم به ذکر است مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهار دستگاه آمبولانس اسپرینتر و تعداد 16 نفر نیرو در این مانور شرکت نمود و به کلیه اهداف از پیش تعیین شده دست یافت و نقاط قوت و ضعف خود را در بلایا و سوانح را  بررسی و ارزیابی نمود ./