مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا :  خانم زینب اسماعیلی مسول واحد  آموزش اورژانس گفت : با هماهنگی های قبلی  با معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  و با تدریس آقای دکتر کوهپایه  کلاس آموزشی  آشنایی با  دارو های  جامبگ (کیف داروهای اورژانسی)ویژه تکنسین های اورژانس ، روز یکشنبه هفتم مهرماه  در سالن استاد محبی دانشگاه برگزار گردید.