مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : طی تماس تلفنی در ساعت 01:30دقیقه شب گذشته به مورخه  1398/07/02  با ستاد عملیات اورژانس  مبنی بر کاهش سطح هوشیاری و احتمال ایست قلبی  آقایی 72 ساله با سابقه سو مصرف مواد مخدر   و ارست تنفسی در اثر استفاده مواد مخدر و سیانوز اندام ها ،  بلافاصله  یکدستگاه آمبولانس از پایگاه  ششده به محل اعزام گردید.به محض رسیدن تکنسین ها بر بالین  بیمار، پس از  انجام تنفس مصنوعی  در کمترین زمان ممکن  و گرفتن راه وریدی مناسب و تزریق آمپول نالوکسان بعد از عملیات احیای 20 دقیقه ای مجددا بیمار دارای  علایم حیاتی شده و سپس تکنسین های محترم اورژانس که آقایان مرتضی قلندری و حسن رضاییان  کشیک بودند بیمار را با وضعیت مناسب و پایدار به بیمارستان ولی عصر فسا منتقل نموده اند .