مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

السلام علیک یا  ابا عبدالله الحسین (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا: امروز دو شنبه 98/07/01 ساعت 10/30دقیقه ،دومین جلسه کمیته هماهنگی اربعین با حضور ریاست محترم مرکز و مسولین واحد های مربوطه در مرکز اورژانس برگزار شد و در خصوص اعزام  دو دستگاه آمبولانس و چهارتکنسین فوریت های پزشکی تصمیماتی اتخاذ گردید، لازم به توضیح است که مرز پیشنهادی برای امسال  مهران  در نظر گرفته شده است.