مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
کارشناسان این مرکز  از تاریخ 5/4/95لغایت11/4/95تعداد 249ماموریت انجام داده اند .79مورد مربوط به تصادفات74مورد اورژانس های قلبی تنفسی96مورد سایر اورژانس ها  می باشد. متاسفانه این هفته 19 مورد بر آمار تصادفات اضافه شده  است  که امید  واریم با  افزایش دانش فرهنگ راهنمایی وراننده گی مردم و رعایت مقررات واحترام به حقوق دیگران شاهد کاهش تصادفات در شهرمان باشیم.
 
پیام هفته:در ادامه بحث  تریاژ این نکته حائز اهمیت است که انجام  تریاژدرست وبه موقع در صحنه حادثه اثری مستقیم بر  سایر جنبه های عملکرددارد.
 تریاژ اولیه در صحنه حادثه،( پس از تایید  ایمنی وامنیت محل رخداد حادثه توسط نیروهای آتش نشانی ویا انتظامیو...)می تواند توسط نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی  صورت پذیرد.
 تریاژ در بلایا نه صد درصد کامل وبدون است  ونه صد درصد  عادلانه. در تریاژ  جایی برای احساسات وتوجه به ویژگی های فردی  مصدومین  وجود ندارد  وتنها نتیجه وکارایی عملیات از  اهمیت برخوردار است. دشوار ترین  تصمیم گیری در مورد  مصدومینی است  که علیرغم زنده بودن  و دریافت  تدابیر درمانی امیدی به نجات  آنها نیست  وبا حذف آنها  شانس  زنده ماندن ونجات دیگران افزایش خواهد  یافت.