مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

         بسم الله الرحمن الرحیم 

 

در حالی چهل و چهارمین سال تاسیس اورژانس ۱۱۵ را گرامی میداریم که حاصل عملکرد این سازمان بر همگان واضح و مبرهن است و پرسنل شریف اورژانس ۱۱۵ 

در سخت ترین شرایطی که  بیماران  تجربه می کنند مانند  فرشته نجات یار و یاور ایشان و سختی و رنجوری بیماران و همراهان  او را مرهمند ،

به همین بهانه ، فرصت را غنیمت شمرده و بر همت و تلاش پرسنل شریف اورژانس ۱۱۵ درود می فرستم و اعلام میدارد که اینجانب و صد البته مردم قدر شناس ، قدردان زحمات و تلاشهای شما عزیزان هستیم 

خدا یارتان باد. 

                  دکتر علی اصغر خالقی

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا