مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا  : یک دوره آموزش کمک های  اولیه  و احیائ قلبی  ریوی برای  کارکنان  کمیته امداد شهر  ششده  توسط  واحد آموزش  اورژانس  برگزار گردید.

بر اساس این گزارش ، با هماهنگی واحد آموزش اورژانس و کمیته امداد و مسول محترم درمانگاه  شهر  ششده  امروز چهارشنبه سیزدهم شهریورماه یک دوره آموزش کمک های اولیه  برای کارکنان کمیته امداد  ششده برگزار گردید و شرکت کنندگان  با موضوعات آموزش ماساژ قلبی و نحوه برخورد با بیماران دچار خفگی و کنترل خونریزی و شکستگی ها آشنا  شدند.