مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در راستای آموزش همگانی ، واحد آموزش  اورژانس فسا اقدام به برگزاری  جلسات آموزشی احیاء قلبی  ریوی در سطح شهرستان نمود.

 به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ های 11 و 12  مرداد ماه ، واحد آموزش 115 با هماهنگی بخشداری مناطق  ششده و قره بلاغ و شیبکوه، ضمن حضوردر شورای اداری ششده و قره بلاغ در حاشیه  این مراسم به اعضاء این شورا احیائ قلبی  ریوی  آموزش دادند  ضمنا در روز جمعه مورخ 11مرداد ضمن شرکت در مراسم عبادی  سیاسی نمازجمعه میانشهر  که  به  امامت  آیت الله دکتر احمد بهشتی امام جمعه  این شهر و عضو شورای محترم نگهبان اقامه گردید ، اقدامات  اولیه  پزشکی و احیاء قلبی ریوی ارائه نمودند .