مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : طی تماس تلفنی در ساعت 14:30دقیقه ،دیروز دوشنبه 98/04/31 ،از روستای قاسم آباد علیا ، با ستاد عملیات اورژانس  مبنی بر کاهش سطح هوشیاری آقایی 85 ساله با سابقه کنسر معده ،  و انسداد راه هوایی و ارست تنفسی در اثر آسپیراسیون مواد استفراغی، بلافاصله  یکدستگاه آمبولانس از پایگاه  ششده به محل اعزام گردید.به محض رسیدن تکنسین ها بر بالین  بیمار، پس از  بازکردن راه هوایی و ساکشن ترشحات وانجام تنفس مصنوعی  در کمترین زمان ممکن  بیماربا تنفس  خود بخودی ضمن مانیتورینگ کامل  جهت ادامه درمان تحویل اتفاقات بیمارستان حضرت ولی عصر (عج ) گردید.آقایان مرتضی قلندری و حامد صفرپور  کارشناسان پایگاه اورژانس  ششده  این ماموریت مهم را انجام داده اند.