مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا : امروزچهارشنبه 26 تیرماه  آقای کرمی زاده ریاست محترم مرکز اورژانس به اتفاق  آقای کریم زاده مسول محترمEOCاز پایگاه  حضرت زهرا (س) در میدان بقیه لله بازدید بعمل آوردند. پایگاه فوق در مراحل پایانی ساخت و آماده افتتاح می باشد .