مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا : دیروز شنبه 22 تیرماه 98 آقای کرمی زاده  ریاست محترم مرکز اورژانس  به  اتفاق آقای کریم زاده مسول محترمEOC ضمن بازدید از پایگاههای اورژانس  دوگان-جلیان و ششده  و پایگاه در حال ساخت  دشت  خانگلی ، در خصوص  بازنگری وتعیین حریم حوزه استحفاظی  بین اورژانس فسا و داراب بررسی نمودند.