مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  اورژانس فسا : طی هفته گذشته با مدیریت واحد EOC اورژانس  اقدامات حمایتی و پوشش درمانی  جهت مراسم های ذیل صورت گرفته است: 

1-روز پنجشنبه  98/04/20از ساعت 8-12 استقرار در دانشگاه علوم پزشکی جهت امتحان  ارتقاء گروه .

2- استقرا ر در  امام زاده حسن جهت پوشش امدادی مراسم تشیع جنازه مادر  شهید اصلاحی.

3- روز جمعه 98/04/21 استقرار در سالن ورزشی فاز یک جهت مسابقات هاپکیدو استانی به میزبانی فسا

4-پوشش امدادی مراسم تشیع جنازه  شهید  دشتبانی (پرسنل نیروی انتظامی) از میدان شهدا به طرف روستای صحرارود.