مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

رحیم کرمی زاده ، رئیس مرکز اورژانس فسا  بیان کرد:حضور بازرسان سازمان اورژانس  کشور نشانه پیگیری این  سازمان  برای  رفع  مشکلات  مراکز اورژانس می باشد.

به گزارش  روابط عمومی  و ستاد اطلاع  رسانی  سازمان اورژانس کشور  در فسا : بازرسان این  سازمان طی  دیدار  با ریاست  مرکز  اورژانس و بازدید از واحد های  مختلف ، عملکرد این مرکز  را مورد  ارزیابی قرار دادند.کرمی زاده افزود، دوشنبه   98/03/27بازرسان  اورژانس کشور با حضور در مرکز اورژانس  پیش بیمارستانی فسا  از واحد های  ارتباطات ، کنترل  کیفیت ، آموزش، EOC ،انبار،و واحد  شکایات ، همچنین از پایگاههای اورژانس115 و ،اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)بازدید کردند و ضمن بیان نقطه  نظرات در خصوص بهبود کیفیت خدمات اورژانس، مستندات و گزارشات خود را  ثبت نمودند. وی افزود ، امیدواریم  که  این  بازرسی ها  منجر به  رفع مشکلات ، کمبود ها و نواقص موجود در مراکز اورژانس  و بهبود کیفیت خدمات اورژانس گردد.ضمنا بازرسان اورژانس کشور جهت جمع بندی و بررسی نهایی از مراکز اورژانس استان فارس به  شیرازعزیمت نمودند.