مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس فسا : دیروز جمعه  سوم خرداد،هفت نفراز تکنسین های  اورژانس115 به همراه، یکدستگاه  اتوبوس  آمبولانس و  دو دستگاه آمبولانس  ضمن حضور  در نمازجمعه  این  هفته فسا ، مراسم با شکوه نماز  جمعه را تحت پوشش امدادی خود  قرار دادند ،  همچنین با توجه به اجرای  طرح  بسیج  ملی  کنترل فشار خون ضمن همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه ، پس از گرفتن فشار خون 190 نفر از نمازگزاران  روزه دارمشخصات آنها را در سامانه مذکور ثبت کردند.