مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : آقای  رحیم کرمی  زاده ریاست محترم مرکز دراین خصوص  بیان کردند، این مرکز با 15 پایگاه فعال و یکدستگاه  اتوبوس  آمبولانس و 2 کمپ سلامت  نوروزی با حضور پزشک و پرسنل  درمانی با کلیه تجهیزات و نیروی  عملیاتی  آماده خدمت رسانی  به  مردم  شریف  شهرستان  می باشد.