مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا :  در ادامه نظارت  بازرسین کشوری در ایام نوروز روز چهارشنبه هفتم فروردین نماینده  ویژه استانداری فارس ضمن بازدید از کمپ های سلامت امام زاده اسماعیل و جام جم  بر  روند  امداد نوروزی  مرکز اورژانس فسا نظارت نموده و توصیه های لازم ارائه کردند.