مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398
  • آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398آموزش احیا قلبی و تنفسی در اولین روز بهاری سال 1398

به گزارش  روابط عمومی  مرکز  مدیریت  حوادث و فوریتهای  پزشکی فسا : همزمان با آغاز سال جدید 1398 ریاست محترم اورژانس جناب آقای حاج رحیم کرمی زاده با حضور در مراسم خوش آمدگویی به مهمانان و مسافران نوروزی , در کارگاه ویژه ای عملیات احیا قلبی و عروقی را برای علاقه مندان و ریاست محترم فرمانداری ویژه شهرستان فسا جناب آقای سلیمان کرمی برگزار کردند که یادگیری این عملیات برای عموم مردم لازم و ضروری می باشد . در این مراسم ریاست محترم اورژانس 115 از آمادگی صد در صدی اورژانس در ارائه خدمات سلامت خبر دادند.