مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران
  • آیین خوش آمد گویی به مسافرانآیین خوش آمد گویی به مسافران

به گزارش  روابط عمومی  مرکز  مدیریت  حوادث و فوریتهای  پزشکی فسا : امروز  یکم فروردین ماه سال 1398 مصادف با روز خوش آمدگویی و آیین قدیمی شهرستان فسا , جمعی از مسولان و بزرگان شهرستان فسا با برکزاری مراسم خاص این شهرستان از مسافران و عزیزان با آغوشی باز مهمان نوازی بعمل آمد. لازم به ذکر است رسالت دیرینه و قدیمی اورژانس 115 که ارائه خدمات حیاتی و سربع به تمامی مددجویان  حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی می باشد هم اکنون نیز بطور کامل در حال انجام می باشد . در این مراسم تمامی مقامات و مسولان ارگان های مختلف از جمله فرماندار شهرستان و بقیه مسولان در کنار ریاست محترم اورژانس 115  حضور فعال و ویژه ای داشتند .