مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا : به علت واژگونی یکدستگاه خودرو پژو در ساعت 20:59دقیقه دیشب بیست و یکم اسفند بعد از پارک آزادی 4 نفر مصدوم ویک نفر فوت  شد.

بر اساس  این گزارش در ساعت 7:38 دقیقه امروز چهارشنبه بیست ودوم اسفند به علت برخورد یکدستگاه خودرو پژو  با  موتور سیکلت  در جاده  بیشه زرد منطقه  شیبکوه یک نفر فوت  شد . مصدومین  این حوادث  پس از اقدامات اولیه پزشکی توسط تکنسین های اورژانس جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال داده شد.