مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : این مرکز ضمن برگزاری  جلسات متعدد با واحد های مختلف  سازمانی خود همچنین ادارات و نهاد های امدادی  وخدماتی  شهرستان جهت  هماهنگی و اجرای طرح سلامت نوروزی 98با محوریت ریاست محترم مرکز آقای  رحیم کرمی زاده آمادگی کامل خود را اعلام  می نماید.

براساس  این گزارش، استقرار 2 ایستگاه ( کمپ) سللامت نوروزی در محل  امامزاده اسماعیل  و میدان ورودی شهر ( جام جم)  تعداد پانزده  پایگاه  اورژانس  شهری  و جاده ای با  یکدستگاه  اتوبوس  آمبولانس و بیست دستگاه آمبولانس وکلیه نیرو های  ستادی و عملیاتی از  تاریخ 25 اسفند97 لغایت 17 فروردین ماه 98 در آمادگی  کامل  می باشند.