مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی  مرکز  مدیریت حوادث و فوریتهای  پزشکی فسا :

تعداد 6000نفر از  دانش آموزان شهرستان فسا و حومه توسط واحد آموزش اورژانس 115 با خطرات  چهارشنبه سوری آشنا شدند.

با توجه به دستور العمل ابلاغی  سازمان  اورژانس  کشور در خصوص چهار شنبه  اخر  سال  و لزوم آموزش پیشگیری  از  خطرات  آن ،  تاکنون  تعداد 6000 نفر از دانش آموزان  شهرستان  فسا توسط واحد آموزش  اورژانس با  خطرات چهارشنبه سوری  آشنا  شده اند. بر اساس  این  گزارش، واحد آموزش  مرکز  اورژانس  فسا با توجه به  رسالتی که در اطلاع رسانی  و آموزش  همگانی  دارد ، از  اول بهمن ماه  تاکنون با  هماهنگی  اداره آموزش  و پرورش  تعداد 15 مدرسه شهر و 10 مدرسه حومه  شهرستان  را  ضمن آموزش  کمک های  اولیه  با حوادث وخطرات  چهارشنبه سوری آشنا نموده و نحوه پیشگیری  از خطرات آن را آموزش  دادند.